Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w tym serwisie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane ten serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.

Jakie są definicje pojęć zawartych w czytanej przez Ciebie polityce prywatności?

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – firma Kamil Kuc Świadome Relacje, z siedzibą w: Krakowska 40/5, 41-902 Bytom, Polska; NIP: 6263004777, REGON: 381767048
 2. Strona/serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.jak-poderwac.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

W jaki sposób skontaktować się z administratorem? 

Napisz na adres email kontakt@orety.pl

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Orety?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ: 

 • wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami oraz artykułami, 
 • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych),
 • obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), 
 • kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu frmy, którym jest: 

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, 
 • dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, 
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, 
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami  marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon, 
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych, 
 • zapewnienie bezpieczeństwa, 
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem  skuteczności poszczególnych ofert, 
 • prowadzenie analiz statystycznych, 
 • windykacja należności.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www, 
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi. 

Wymagamy podania przez Ciebie adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

  • darmowy newsletter
  • zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne 
  • niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec firmy Orety w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, 
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są proflowane dla tego celu. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane są wyłącznie przesyłane do spółki Tpay lub Paypal w celu dokonania transakcji. Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •  statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do jak-poderwac.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej, której administratorem jest serwis Prosponder.pl. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter

Wprowadzanie zmian w Polityce Prywatności

Firma Orety zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu oraz czasopism newsletterów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Orety nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować newslettera należącego do Orety oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę Orety.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do jak-poderwac.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyliśmy ten serwis aby pomagać wszystkim czytelnikom w kontaktach damsko-męskich. Mimo, że prezentuje praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co dajemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne opinią osoby administrującej serwis.

Stworzyliśmy ten serwis, abyś odniósł sukces w kontaktach damsko-męskich!